УкраїнськаEnglishРусский

програма

Четвертий міні-симпозіум «День стовбурової клітини»,
м. Київ, 8 листопада 2017 р.

Четвертий міні-симпозіум «День стовбурової клітини» буде проходити 8 листопада 2017 року в освітньому центрі найбільшого інноваційного парку нашої країни UNIT.city.

8.30 – 11.30

Реєстрація учасників8.30 – 11.30

Відкриття міні-симпозіуму9.30 – 10.15

Плюрипотентные стволовые клетки человека для моделирования заболеваний и регенеративной медицины

Мария Андреевна Лагарькова, keynote speaker
Лаборатория клеточной биологии ФГБУН ФНКЦ Физико-химической медицины ФМБА


10.15 – 10.30

Використання підходів генної терапії для пригнічення злоякісності клітин карциноми легені in vivo шляхом трансдукції пухлинних клітин геному інтерферону-бета

Сауленко Кирило Олександрович
Науково-практичний центр тканинної та клітинної терапії,
ДУ “Інститут травмотологіі та ортопедії НАМН України”,
Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.10.30 – 10.45

Isolation and in vitro expansion of the endothelial progenitor cells from venous blood

Губар Ольга Сергіївна
Інститут молекулярної біології та генетики НАН України,
Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration,
Медична компанія ilaya10.45 – 11.00

Деструктивно-репаративні процеси у шкірі щурів після опіку за присутності біорегуляторів стовбурових та прогеніторних клітин

Черкашина Дар’я Вікторівна
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України


11.00 – 11.15

Сучасний підхід до консервативного лікування дегенеративних захворювань суглобів

Чорнобай Сергій Павлович
Науково-практичний центр тканинної та клітинної терапії,
ДУ “Інститут травматологіі та ортопедії НАМН України”11.15–11.30
Кава-брейк


12.00–12.20

Наноструктурированные волокнистые матрицы для тканевой инженерии и регенеративной медицины

Максим Владимирович Погорелов, keynote speaker
Медицинский институт Сумского государственного университета


12.15 – 12.30

Клінічне застосування обробки поверхні імплантатів адаптуючою композицією для поліпшення їх біосумісних властивостей (експериментальне дослідження)

Лазаренко Гліб Олегович
Державна наукова установа «Науково- практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами


12.30 – 12.45

Дослідження впливу тканинно-інженерних конструктів на репаративну регенерацію критичного дефекту кісток склепіння черепа в експерименті

Лисенко Олександр Сергійович
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця


12.45 – 13.00

Макропористые носители на основе плазмы крови как биосовместимые покрытия для восстановления полнослойных эксцизионных ран

Рогульская Елена Юрьевна
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины


13.00 – 13.15

Skin wound treatment using NanoMatrix3D tissue engineering scaffolds

Volodymyr Deineka
Sumy State University


13.15 – 14.15
Перерва.


14.15 – 15.00

Scaffold-free (безматриксная) технология создания живых трехмерных тканеинженерных конструкций: концепция, основные принципы и перспективы использования в регенеративной медицине

Igor Ponomarev, keynote speaker
Research Centre of Medical Technology and Biotechnology, Bad Langensalza


15.00 – 15.15

Перспективы применения мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток в тиреоидной патологии

Сиротенко Лариса Анатольевна
ГУ “Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины”


15.15 – 15.30

Исследование терапевтического потенциала криоконсервированных нейральных клеток новорожденных крыс на модели интрацеребрального кровоизлияния у крыс

Золотько Кирилл Николаевич
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины


15.30 – 15.45

Тканинна інженерія провідника для відновлення дефектів периферичного нерва: дослідження біосумісності in vitro

Петрів Тарас Ігорович
ДУ “Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України”


15.45 – 16.00

Клітинна терапія глаукомної оптичної нейропатії в експерименті (короткострокові результати)

Яковець Антоніна Іванівна
НМАПО імені П.Л. Шупика


16.00 – 16.15

Вплив постнатальних мультипотентних стовбурових клітин - похідних нервового гребня на перебіг репаративного остеогенезу в зоні експериментального кісткового дефекту

Кустрьо Тетяна Валеріївна
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця


16.15–16.30
Кава-брейк


16.30 – 16.45

Морфологічні особливості селезінки за умов експериментальної моделі поліорганної недостатності та застосування стовбурових клітин

Ліходієвський Володимир Володимирович
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця


16.45 – 17.00

Вплив антиоксидантів на стан кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові людини після перенесення до умов, моделюючих фізіологічні

Макашова Олена Євгенівна
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України


17.00 – 17.15

Влияние дейтерия на пролиферацию и клоногенный потенциал дермальных фибробластов человека in vitro

Злацкий Игорь Анатольевич
Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины


17.15 – 17.30

CELL-IQ визуализация миграционной способности мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток при культивировании с рельефным кальцийфосфатным покрытием

Юрова Кристина Алексеевна
Лаборатория иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта


17.30 – 17.45

3D-spheroid formation of endometrial mesenchymal stromal cells in vitro

Злацька Альона Василівна
Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України,
Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration,
Медична компанія ilaya17.45 – 18.00

Підбивання підсумків, обговорення


Організатори міні-симпозіуму:
Рада молодих вчених ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»
Рада молодих вчених Институту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
група Українські молоді дослідники в галузі стовбурових клітин та регенеративної медицини

Зв'язок з оргкомітетом:
електронна пошта: stemcellday@gmail.com