УкраїнськаEnglish

program

Fourth mini-symposium Stem Cell Day
Kyiv, November, 8, 2017

The Fourth Stem Cell Day will be held on November, 8, 2017, at the Education Centre in the biggest Ukrainian Innovation Park UNIT.city.

8.30 – 11.30

Реєстрація учасників8.30 – 11.30

Відкриття міні-симпозіуму9.30 – 10.15

Плюрипотентные стволовые клетки человека для моделирования заболеваний и регенеративной медицины

Мария Андреевна Лагарькова, keynote speaker
Лаборатория клеточной биологии ФГБУН ФНКЦ Физико-химической медицины ФМБА


10.15 – 10.30

Використання підходів генної терапії для пригнічення злоякісності клітин карциноми легені in vivo шляхом трансдукції пухлинних клітин геному інтерферону-бета

Сауленко Кирило Олександрович
Науково-практичний центр тканинної та клітинної терапії,
ДУ “Інститут травмотологіі та ортопедії НАМН України”,
Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.10.30 – 10.45

Isolation and in vitro expansion of the endothelial progenitor cells from venous blood

Губар Ольга Сергіївна
Інститут молекулярної біології та генетики НАН України,
Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration,
Медична компанія ilaya10.45 – 11.00

Деструктивно-репаративні процеси у шкірі щурів після опіку за присутності біорегуляторів стовбурових та прогеніторних клітин

Черкашина Дар’я Вікторівна
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України


11.00 – 11.15

Сучасний підхід до консервативного лікування дегенеративних захворювань суглобів

Чорнобай Сергій Павлович
Науково-практичний центр тканинної та клітинної терапії,
ДУ “Інститут травматологіі та ортопедії НАМН України”11.15–11.30
Кава-брейк


12.00–12.20

Наноструктурированные волокнистые матрицы для тканевой инженерии и регенеративной медицины

Максим Владимирович Погорелов, keynote speaker
Медицинский институт Сумского государственного университета


12.15 – 12.30

Клінічне застосування обробки поверхні імплантатів адаптуючою композицією для поліпшення їх біосумісних властивостей (експериментальне дослідження)

Лазаренко Гліб Олегович
Державна наукова установа «Науково- практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами


12.30 – 12.45

Дослідження впливу тканинно-інженерних конструктів на репаративну регенерацію критичного дефекту кісток склепіння черепа в експерименті

Лисенко Олександр Сергійович
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця


12.45 – 13.00

Макропористые носители на основе плазмы крови как биосовместимые покрытия для восстановления полнослойных эксцизионных ран

Рогульская Елена Юрьевна
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины


13.00 – 13.15

Skin wound treatment using NanoMatrix3D tissue engineering scaffolds

Volodymyr Deineka
Sumy State University


13.15 – 14.15
Перерва.


14.15 – 15.00

Scaffold-free (безматриксная) технология создания живых трехмерных тканеинженерных конструкций: концепция, основные принципы и перспективы использования в регенеративной медицине

Igor Ponomarev, keynote speaker
Research Centre of Medical Technology and Biotechnology, Bad Langensalza


15.00 – 15.15

Перспективы применения мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток в тиреоидной патологии

Сиротенко Лариса Анатольевна
ГУ “Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины”


15.15 – 15.30

Исследование терапевтического потенциала криоконсервированных нейральных клеток новорожденных крыс на модели интрацеребрального кровоизлияния у крыс

Золотько Кирилл Николаевич
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины


15.30 – 15.45

Тканинна інженерія провідника для відновлення дефектів периферичного нерва: дослідження біосумісності in vitro

Петрів Тарас Ігорович
ДУ “Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України”


15.45 – 16.00

Клітинна терапія глаукомної оптичної нейропатії в експерименті (короткострокові результати)

Яковець Антоніна Іванівна
НМАПО імені П.Л. Шупика


16.00 – 16.15

Вплив постнатальних мультипотентних стовбурових клітин - похідних нервового гребня на перебіг репаративного остеогенезу в зоні експериментального кісткового дефекту

Кустрьо Тетяна Валеріївна
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця


16.15–16.30
Кава-брейк


16.30 – 16.45

Морфологічні особливості селезінки за умов експериментальної моделі поліорганної недостатності та застосування стовбурових клітин

Ліходієвський Володимир Володимирович
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця


16.45 – 17.00

Вплив антиоксидантів на стан кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові людини після перенесення до умов, моделюючих фізіологічні

Макашова Олена Євгенівна
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України


17.00 – 17.15

Влияние дейтерия на пролиферацию и клоногенный потенциал дермальных фибробластов человека in vitro

Злацкий Игорь Анатольевич
Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины


17.15 – 17.30

CELL-IQ визуализация миграционной способности мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток при культивировании с рельефным кальцийфосфатным покрытием

Юрова Кристина Алексеевна
Лаборатория иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта


17.30 – 17.45

3D-spheroid formation of endometrial mesenchymal stromal cells in vitro

Злацька Альона Василівна
Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України,
Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration,
Медична компанія ilaya17.45 – 18.00

Підбивання підсумків, обговорення


Mini-symposium is organised by:
State Institute of Genetic and Regenerative Medicine, NAMS of Ukraine
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine, NAS of Ukraine
Ukrainian Stem Cells and Regenerative Medicine Young Researchers Group

Contact the organizing commitee via
e-mail: stemcellday@gmail.com