УкраїнськаEnglishРусский

Четвертий міні-симпозіум «День стовбурової клітини»,
м. Київ, 8 листопада 2017 р.

як взяти участь в міні-симпозіумі?

В симпозіумі можуть брати участь наукові співробітники, аспіранти, докторанти дослідних установ, а також студенти вищих навчальних закладів.

Вік доповідачів не має перевищувати 40 років. Форма участі: устна доповідь тривалістю 15 хвилин, заочна участь не передбачена. Оплата участі не передбачена. Робочі мови симпозіуму: українська, російська, англійська.

Для участі в мінісимпозіумі з доповіддю необхідно зареєструватися до 15 жовтня 2017 року і надіслати на адресу електронної пошти оргкомітету (stemcellday@gmail.com) матеріали доповіді, що ввійдуть в збірку симпозіуму. Після рецензування вони будуть опубліковані у вигляді коротких повідомлень в спеціальній рубриці журналу «Проблеми кріобіології і кріомедицини».

Надіслані матеріали мають ґрунтуватися на результатах власних експериментальних досліджень (в тому числі тих, що були виконані спільно з іншими вченими).
При оформленні матеріалів
необхідно додержуватися наступного:
Розмір повідомлення не має перевищувати 6 сторінок (А4), враховуючи рисунки/таблиці, список літератури; використовуйте шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторний інтервал; поля з усіх боків по 2 см; вирівнювання по ширині.

Структура повідомлень:
назва;
прізвище і ініциали авторів;
назва організації (-й),
поштова адреса;
ключові слова (від 5 до 10);
адреса електронної пошти для листування;
вступ;
матеріали і методи;
результати і коротке обговорення;
список літератури в алфавітному порядку (до 10 джерел, використовуйте Ванкуверський стиль для його оформлення).
Повідомлення може містити до 3 простих рисунків/таблиць або один великий збірний рисунок/одну велику таблицю.(В збірку матеріалів мінісимпозіуму після узгодження з оргкомітетом можливо включити додаткові матеріали: рисунки, детальний опис методик тощо)
Всі експерименти, що описані в роботі, мають відповідати загальновизнаним правилам біоетики. Наведені цифрові дані (де це необхідно) мають бути належним чином статистично оброблені.

Доповідь має відповідати тематиці міні-симпозіуму:
Біологія стовбурової клітини;
Регенеративна медицина;
Біоматеріали та тканинна інженерія;
Адоптивна імунотерапія;
Експериментальні in vitro / in vivo моделі для проведення доклінічних досліджень в галузі регенеративної медицини;
Результати клінічних випробувань і клінічний досвід застосування генних і клітинних біомедичних продуктів.

Ті, хто бажає приєднатися до міні-симпозіуму як слухачі мають зареєструватися до 20 жовтня 2017 року.

Місце проведення: освітній центр інноваційного парку UNIT.city (див. схему).

Перше інформаційне повідомлення (файл pdf 110 Кб).
Программа (файл pdf 911 Кб).

Организатори міні-симпозіуму:
ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
група Українські молоді дослідники в галузі стовбурових клітин та регенеративної медицини

Зв'язок з оргкомітетом:
електронна пошта: stemcellday@gmail.com