УкраїнськаEnglishРусский

Четвертий міні-симпозіум «День стовбурової клітини»,
м. Київ, 8 листопада 2017 р.

запрошення

Шановні друзі та колеги,

З великою радістю анонсуємо відновлення міні-симпозіуму «День стовбурової клітини».

«День стовбурової клітини» є комфортною та ефективною платформою для обговорення результатів експериментальних досліджень молодих учених, які працюють в області біології стовбурових клітин і регенеративної медицини. Організаторами міні-симпозіуму виступають ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України» (м.Київ) та Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (м.Харків).

Цього року наш міні-симпозіум відбудеться 8 листопада в м. Києві в в освітньому центрі найбільшого інноваційного парку нашої країни UNIT.city.

Тематика мінісимпозіуму:
Біологія стовбурової клітини.
Регенеративна медицина.
Біоматеріали та тканинна інженерія.
Адоптивна імунотерапія.
Експериментальні in vitro / in vivo моделі для проведення доклінічних досліджень в галузі регенеративної медицини.
Результати клінічних випробувань і клінічний досвід застосування генних і клітинних біомедичних продуктів.

Переваги участі:
Можливість представити свою роботу для широкого обговорення і дискусії. У цьому році передбачається проведення онлайн трансляції міні-симпозіуму, а також обговорення представлених матеріалів за участю експертів з України та Європи.
Матеріали представлених доповідей, після рецензування, будуть опубліковані у вигляді коротких повідомлень в журналі «Проблеми кріобіології і кріомедицини». (З 2016 року журнал входить в міжнародну наукометричну базу SCOPUS.)
Також протягом міні-симпозіуму увазі учасників будуть представлені 3 доповіді запрошених лекторів з актуальних питань міні-симпозіуму.
Доповідачі міні-симпозіуму матимуть унікальну можливість безкоштовної участі в Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрямки генетичної та регенеративної медицині», яка буде проходити 9-10 листопада 2017 року у м. Києві, в конференц-залі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України».

Оплата участі в міні-симпозіумі «День стовбурової клітини» не передбачена.

Умови участі:
У симпозіумі можуть брати участь молоді вчені (наукові співробітники, аспіранти, докторанти дослідних установ, а також студенти вищих навчальних закладів), віком до 40 років і які проводять дослідження в рамках представленої тематики.
Учасники представляють результати власних експериментальних досліджень (в тому числі виконаних спільно з іншими авторами).
Форма участі: усна доповідь тривалістю до 12 хвилин. Заочна участь, а також постерна доповідь не передбачені.
Робочі мови міні-симпозіуму: українська, англійська, російська.
Задля необхідності контролю тривалості заходу і дотримання регламенту всі подані матеріали будуть попередньо оцінюватися нашими експертами, після чого тільки 10-20 з них будуть запрошені до участі. Організатори залишають за собою право відмовити в прийнятті матеріалів та в участі в міні-симпозіумі в якості доповідачів згідно рекомендаціям експертів та без мотивованого пояснення.
Ознайомтесь з Правилами оформлення матеріалів.

Строк подання матеріалів та реєстрації доповідачів 15 жовтня 2017 року ,слухачів - 20 жовтня 2017 року.

Зустрінемось в Києві 8 листопада 2017 р.!
Організаційний комітет

Місце проведення: освітній центр інноваційного парку UNIT.city (див. схему).

Перше інформаційне повідомлення (файл pdf 110 Кб).

Програма (файл pdf 911 Кб).

Організатори міні-симпозіуму:
ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
група Українські молоді дослідники в галузі стовбурових клітин та регенеративної медицини

Зв'язок з оргкомітетом:
електронна пошта: stemcellday@gmail.com