УкраїнськаEnglishРусский

ретроспектива

Другий мінісимпозіум «День стовбурової клітини»
м. Київ, 24 травня 2013 р. Програма і материали доповідей

24 травня 2013 р. в Інституті геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України (м. Київ) відбувся Другий мінісимпозіум «День стовбурової клітини», на якому були представлені результати експериментальних досліджень молодих ученых. Доповіді були присвячені питанням біології стовбурової клітини, регенеративної і трансляціонної медицини, тканинної інженерії, клітинної та генної терапії, створення експериментальних моделей захворювань. Симпозіум був організований ДУ «Інститут генетичної і регенеративної медицини НАМН України» (м. Київ) та Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (м. Харків). Нижче представлені програма заходу, посилання на материали доповідей в збірці мінісимпозіуму, а також видані в вигляді коротких повідомлень в журналі «Проблемы криобиологии и криомедицины». (№№3-4 за 2013 рік)

10.00-10.30

Вступне слово

Бутенко Геннадій Михайлович, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України і РАМН
ДУ «Інститут генетичної і регенеративної медицини НАМН України», м. Київ, Україна


10.30–11.00

Кліничні можливості клітинно-тканинних технологій при порушеннях репаративного остеогенезу

Оксимець Володимир Михайлович, keynote speaker
НДІ травматології і ортопедії ДонНМУ ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
материали в збірці


11.00–11.20

Генна індукція репаративного остеогенезу

Бозо Ілля Ядигерович
Інститут стовбурових клітин людини, Москва, Росія
Московський державний медико-стоматологічний університет ім. О.І. Євдокимова, м. Москва, Росія.

материали в збірці
коротке повідомлення в журналі


11.20–11.40

Культивування і диференціювання мезенхимальних стромальних клітин жирової тканини людини в носіях на основі хитинових скелетів морських губок

Рогульска Олена Юріївна
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН Україны, м. Харків, Україна
материали в збірці
коротке повідомлення в журналі


11.40–12.00
Кава-брейк

12.00–12.20

Новітні досягнення в області біомедичних технологій

Новикова Світлана Миколаївна, keynote speaker
ДУ «Інститут генетичної і регенеративної медицини НАМН України», м. Київ, Україна


12.20–12.40

Застосування мононуклеарної фракції аутологічних клітин кісткового мозку та мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин при лікуванні постінфарктного кардіосклерозу в эксперименті

Жумагалікизи Сауле
ТОО Науково-виробниче підприємство «Антиген», м. Алмати, Казахстан
Національний науковий медичний центр, м. Астана, Казахстан

материали в збірці
коротке повідомлення в журналі


12.40–13.00

Дослідження фізичних властивостей і морфологічних характеристик безклітинного матриксу судинно-клапанних біопротезів

Петрова Марина Викторівна
ДУ «Інститут невідкладної і відновлювальної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», м. Донецьк, Україна
материали в збірці
коротке повідомлення в журналі


13.00–13.20

Експериментальне моделювання некроза миокарду та створення судинних ксеноскафолдів для регенеративної медицини

Чиж Микола Олексійович
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН Україны, м. Харків, Україна<
материали в збірці
коротке повідомлення в журналі


13.20–13.40

NO–залежний шлях адаптації до ішемичного ураження тканин нижніх кінцівок на фоні введення мезенхімальних стовбурових клітин в умовах експерименту

Чеботарьова Аліса Анатоліївна
ДУ «Луганський державний медичний університет», м. Луганськ, Україна
материали в збірці


13.40–14.00
Обговорення доповідей.

14.00–15.00
Обідня перерва


15.00–15.20

Вплив трансплантованих нейральних стовбурових клітин на стан нервової тканини післе ішемичного ураження in vitro

Рибачук Оксана Андріївна
Інститут фізиології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна
ДУ «Інститут генетичної і регенеративної медицини НАМН України», м. Київ, Україна

материали в збірці
коротке повідомлення в журналі


15.20–15.40

Формування цитосфер і нейрональне дифференціювання в культурі клітин наднирників новонароджених поросят

Сидоренко Ольга Сергіївна
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН Україны, м. Харків, Україна<
материали в збірці
коротке повідомлення в журналі


15.40–16.00

Самооновлення і клональна мультипотентність стовбурових/прогениторних клітин – похідних нервного гребінця з бульбарного регіону волосяного фолікула дорослих ссавців

Васильєв Роман Геннадійович
ДУ «Інститут генетичної і регенеративної медицини НАМН України», м. Київ, Україна
Біотехнологічна лабораторія ilaya regeneration, Медична компанія ilaya, м. Київ, Україна

материали в збірці
коротке повідомлення в журналі


16.00–16.20

Оцінка морфо-функціонального стану гемопоетичних клітин - попередників пуповинної крові для подальшої трансплантації

Білько Денис Іванович
Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна
материали в збірці
коротке повідомлення в журналі


16.20–16.40

Застосування дермального еквіваленту для прискорення загоєння термічних уражень шкіри. Експериментальне дослідження

Зубов Дмитро Олександрович
ДУ «Інститут генетичної і регенеративної медицини НАМН України», м. Київ, Україна
Біотехнологічна лабораторія ilaya regeneration, Медична компанія ilaya, м. Київ, Україна

материали в збірці
коротке повідомлення в журналі


16.40–17.00

Кріоконсервування мезенхімальних стромальних клітин в складі широкопористих об'ємных альгинат-желатинових носіїв

Петренко Юрій Олександрович
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН Україны, м. Харків, Україна<
материали в збірці
коротке повідомлення в журналі


17.00–17.20

Іммуногенність аллогенних спленоцитів і клітин головного мозку в процесі онтогенетичного розвитку

Ключникова Антоніна Іванівна
ДУ «Інститут нейрохирургії ім. акад. О.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
материали в збірці


Звіт про мінісимпозіум

Информація про спонсорів

Організатори другого мінісимпозіуму:
Рада молодих вчених ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»
Рада молодих вчених Институту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
група Українські молоді дослідники в галузі стовбурових клітин та регенеративної медицини

Другий мінісимпозіум проводився за підтримки:


ALSI
«ALSI» - обладнання сучасних лабораторій.


Optek
Компанія «ОПТЕК» - постачальник високотехнологічних рішень в галузях науки, освіти, медицини та промисловості.

ilaya
«Медична компанія ilaya» - науково-дослідна, клінічна та практична діятельність в галузі медицини.


Kolizey XXI
«Колізей XXI» - постачальник кріогенного обладнання нового покоління.


Bionixlab
«BionixLab» - постачальник лабораторного обладнання і реагентів.

Biolabtech
ООО «БІОЛАБТЕХ ЛТД» - постачальник кріогенного та загальнолабораторного обладнання, живильних середовищ і культурального пластика провідних світових виробників.

Зв'язок з оргкомітетом:
електронна пошта: stemcellday@gmail.com